Ettevõttest

OÜ Slops alustas 1996 aastast operaatorfirmana Koplis, Maleva tn 4 endise savikarjääri täitmistöid inertsete ehitus- ja lammutusjäätmetega. Eesmärgiks oli seatud keskkonnaohtliku, veega täitunud süvendi likvideerimine.

Vastuvõetavad jäätmed:

  • Tellise- ja betoonijäätmed
  • Vana asfalt
  • Ehitus- ja lammutusjäätmete segu
  • Pinnas ja kivid
Hinnakujunduse põhimõttes soodustavad eelsorteeritud jäätmete eraldi kohaletoomist s.t. liigiti üleandmist. Kõik kohaletoodud koormad kaalutakse spetsiaalse autokaaluga.

Ehitusjäätmete ladustamine ja taaskasutusse suunamine

Juhindume oma tegevuses  Keskkonnaameti poolt väljastatud jäätmeloa tingimustest ning valmistame ette tehnilist baasi, et teenindada meie kliente tasemel, mida näevad ette kehtivad seadusandlikud aktid, s.h Tallinna Jäätmehoolduseeskiri. Lähtuvalt põhimõttest: Jäätmeid tuleb taaskasutada kui see on tehnoloogiliselt võimalik ja majanduslikult otstarbekas, oleme kasutusele võtnud mineraalmaterjalide purustus- ja separeerimisseadmed.

Töödeldud mineraalmaterjalid on laialdaselt kasutatavad:

  • platside, teekehade ja haljastuse aluskihtidena
  • ajutiste ja väikese koormusega teekatetena
  • maa-alade vertikaalplaneerimisel
Materjal on keskkonnaohutu.
Toodame ja müüme vanast asfaldist, tellistest ja betoonist purustatud killustikku ning sõelutud täitepinnast. Saabuvatest muudest ehitusjäätmetest sorteerime valikuliselt välja: kasutuskõlblikud tellised puidu vanametalli pinnase.